Een BV oprichten is tegenwoordig een stuk sneller geregeld dan vroeger. De verklaring van geen bezwaar is afgeschaft die werd afgegeven door het Ministerie van Justitie. Dit was een onderzoek naar het financiële en mogelijk crimineel verleden van de oprichters. De verklaring kon een week of zes op zich laten wachten. Ook is niet meer nodig de storting van verplichte kapitaal van € 18.000. Hier was een bankverklaring voor nodig. Geschrapt bij de invoering van de flex BV.

Lees meer...

Iedereen heeft de gedachtenspinsels weleens. De AOW bestaat hij nog over 30 jaar? Is het pensioenfonds nog niet leeggehaald door hoge onkosten van het fonds? Of zien we de bodem van de pot door andere oorzaken als de pensioendatum in zicht is?

Lees meer...

Het is iets dat iedereen wel eens overkomt. Je hebt goederen verkocht of een dienst geleverd waarvoor een factuur wordt gestuurd met het bedrag dat de klant zou moeten gaan betalen. En dan gebeurt het, er komt discussie over de geleverde dienst, de goederen, het bedrag, de service, alles en iedereen wordt er aan de haren bijgesleept met als doel de factuur niet te betalen. Of jouw klant blijkt in een faillissement terecht te zijn gekomen en er rest niets anders dan de vordering op te geven bij de curator. Wat dan?

Lees meer...

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld artsen, advocaten of fysiotherapeuten. Je werkt samen op basis van gelijkwaardigheid. De inbreng in de maatschap van een maat kan zijn: arbeid, geld of goederen. Het principe is gebaseerd op een kosten voordeel. Je deelt bijvoorbeeld personeel (de receptioniste), de huur van het pand. De kosten worden samen met de andere maten opgebracht. Dit is goedkoper dan dat ieder voor zich iets doet. Het kan dus interessant om dit jasje te kiezen als ondernemingsvorm.

Lees meer...

Zonder in al te veel afkortingen te stranden zijn per 1 januari 2018 twee regelingen van kracht in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en die zijn genaamd de regeling het loonkostenvoordeel (LKV) en het jeugd- Lage inkomensvoordeel (jeugd-LIV), de tegemoetkoming van de overheid voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Een eerdere regeling, ook onderdeel van de Wtl, is in 2017 al van start gegaan, het LIV oftewel het lage-inkomensvoordeel. Wat is de bedoeling van deze wet en wat is dan het voordeel?

Lees meer...

Download onze App!

De app toont actuele fiscale berichten die relevant voor u zijn! De app kunt u vervolgens zelf ‘op maat’ inrichten, zodat u geen overbodige berichten ontvangt.

De app bevat ook diverse kennisbanken over de auto, personeel en rechtspersonen.

 

Download de Amolé app! Download de Amolé app!

 

 

 

 

Contact

Amolé B.V.
Binderij 7 K
1185 ZH Amstelveen

T +31 20-737 18 68
M +31 6-466 211 45 (Kees)
M +31 6-464 220 91 (Mariëtte)

Kamer van Koophandel: 54329183
BTW: NL 8512.61.279.B01

 

Wij zijn aangesloten bij: 

Blog

Toch handhaving omstreden wet DBA?

Er is geen wet in deze tijd waar zoveel discussie en die zo omstreden is als de wet DBA (De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Vorig jaar op 9 februari 2018 kregen we dit bericht: “De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen”. Op 22 juni 2018 nogmaals het bericht dat de handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2020 en op 27 november 2018 bericht dat het nog een jaar verder wordt opgeschoven. 1 januari 2021 wel te verstaan.

Lees meer...

Arbeidsrecht Actueel

Copyright © Amolé B.V. 2017. Kvk 54329183. Alle rechten voorbehouden. Website: Panthera BV. Disclaimer  |  Sitemap  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement

Scroll to top