Het is iets dat iedereen wel eens overkomt. Je hebt goederen verkocht of een dienst geleverd waarvoor een factuur wordt gestuurd met het bedrag dat de klant zou moeten gaan betalen. En dan gebeurt het, er komt discussie over de geleverde dienst, de goederen, het bedrag, de service, alles en iedereen wordt er aan de haren bijgesleept met als doel de factuur niet te betalen. Of jouw klant blijkt in een faillissement terecht te zijn gekomen en er rest niets anders dan de vordering op te geven bij de curator. Wat dan?

Lees meer...

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld artsen, advocaten of fysiotherapeuten. Je werkt samen op basis van gelijkwaardigheid. De inbreng in de maatschap van een maat kan zijn: arbeid, geld of goederen. Het principe is gebaseerd op een kosten voordeel. Je deelt bijvoorbeeld personeel (de receptioniste), de huur van het pand. De kosten worden samen met de andere maten opgebracht. Dit is goedkoper dan dat ieder voor zich iets doet. Het kan dus interessant om dit jasje te kiezen als ondernemingsvorm.

Lees meer...

Zonder in al te veel afkortingen te stranden zijn per 1 januari 2018 twee regelingen van kracht in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en die zijn genaamd de regeling het loonkostenvoordeel (LKV) en het jeugd- Lage inkomensvoordeel (jeugd-LIV), de tegemoetkoming van de overheid voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Een eerdere regeling, ook onderdeel van de Wtl, is in 2017 al van start gegaan, het LIV oftewel het lage-inkomensvoordeel. Wat is de bedoeling van deze wet en wat is dan het voordeel?

Lees meer...

Per 1 januari 2019 veranderen er regels in de boekhoud- en accountancy wereld ten aanzien van leaseverplichtingen. Het gaat om de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’, zoals onder andere operational lease en huur verplichtingen.  De bedoeling is om deze verplichtingen net als financial lease tot uitdrukking te brengen op de balans. Dit zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. Maar deze nieuwe werkelijkheid kan voor lastige gesprekken zorgen bij financiers.

Lees meer...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation gaat op 25 mei 2018 echt in werking. Wat betekent dit nu voor jouw organisatie en ben je er klaar voor? Omdat wij hier ook mee worstelen hebben wij gesproken met Joris Bijvoets van Kompletigo om dit voor ons in kaart te brengen. Onze blog wordt deze keer door hem geschreven.

Lees meer...

Contact

Amolé B.V.
Binderij 7 K
1185 ZH Amstelveen

T +31 20-737 18 68
M +31 6-466 211 45 (Kees)
M +31 6-464 220 91 (Mariëtte)

Kamer van Koophandel: 54329183
BTW: NL 8512.61.279.B01

 

Wij zijn aangesloten bij: 

Blog

De rendementsheffing in Box 3: Een doorn in het oog

In ons boxensysteem wordt het (meeste) vermogen dat wij bezitten belast in Box 3. Er zijn ook vermogensbestanddelen die in Box 1 en Box 2 worden belast maar in deze blog gaat het alleen over box 3. Specifieker over het fictieve rendement dat belast wordt tegen 30% belasting. Hier is al veel over gezegd en geschreven. Toch blijft het zuur als je bedenkt dat er nauwelijks rente over spaargeld vergoed wordt en de overheid vrij stellig blijft beweren dat minimaal 4% als rendement over het vermogen reëel is.

Lees meer...

Arbeidsrecht Actueel

Copyright © Amolé B.V. 2019. Kvk 54329183. Alle rechten voorbehouden. Website: Panthera BV. Disclaimer  |  Sitemap  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement

Scroll to top