Per 1 januari 2019 veranderen er regels in de boekhoud- en accountancy wereld ten aanzien van leaseverplichtingen. Het gaat om de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’, zoals onder andere operational lease en huur verplichtingen.  De bedoeling is om deze verplichtingen net als financial lease tot uitdrukking te brengen op de balans. Dit zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. Maar deze nieuwe werkelijkheid kan voor lastige gesprekken zorgen bij financiers.

Lees meer...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation gaat op 25 mei 2018 echt in werking. Wat betekent dit nu voor jouw organisatie en ben je er klaar voor? Omdat wij hier ook mee worstelen hebben wij gesproken met Joris Bijvoets van Kompletigo om dit voor ons in kaart te brengen. Onze blog wordt deze keer door hem geschreven.

Lees meer...

De afgelopen periode hebben we veel gehoord over de Bitcoin afgekort de BTC, de meest tot de verbeelding sprekende cryptovaluta. Maar we hebben ook  Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) en nog een aantal variaties. We hebben zelfs onze eigen gulden weer terug. De G. Ten tijde van dit schrijven is de G één van de weinige munten die geen dalende (rode) cijfers laat zien. Maar wat zijn deze crypto currencies en is het veilig om te beleggen? De digitale munten hebben flinke koersstijgingen laten zien en de interesse gewekt van veel mensen. Is het een goed idee? Op spaargeld is niets meer te halen, over een beetje tegoed mag je de bank rente betalen over je spaargeld. Dus ieder die nog wat rendement wil gaat andere wegen bewandelen.

Lees meer...

De wet Hillen was destijds (2005) in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen die hun hypotheek volledig of grotendeels hebben afgelost belasting moesten gaan betalen over de fictieve bijtelling van het woongenot, de zogenaamde boete op de aflossing van de hypotheek. De afschaffing van deze wet is opgenomen in het regeer akkoord van het huidige kabinet. Er is flink tegen geageerd door 50plus en de PVV. Het was praten, praten en praten in een poging om de afbouw van de wet Hillen tegen te gaan. Ook SP, SGP, PvdA en PvdD waren tegen het voorstel. Het bood allemaal geen soelaas, op 19 december 2017 heeft ook de Eerste kamer ingestemd met deze afschaffing. Met ingang van 1 januari 2019 wordt in 30 jaar tijd de wet Hillen afgebouwd. Dat kan best gevolgen hebben.

Lees meer...

Vaak gehoord door ondernemers die hun activiteiten verrichten door middel van een B.V.: “ik heb een B.V. dus ik ben in privé niet aansprakelijk voor schulden die de B.V. maakt, dit is immers afgeschermd”. Hier zit een kern van waarheid in maar de bescherming is onder voorwaarden. Een bestuurder kan wel degelijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden die de B.V. maakt. We hebben het in de blog consequent over B.V. omdat dit de rechtspersoon is waar ondernemers veel mee te maken hebben. Bestuurdersaansprakelijkheid kan ook gelden voor andere rechtspersoonlijkheid hebbende lichamen.

Lees meer...

Download onze App!

De app toont actuele fiscale berichten die relevant voor u zijn! De app kunt u vervolgens zelf ‘op maat’ inrichten, zodat u geen overbodige berichten ontvangt.

De app bevat ook diverse kennisbanken over de auto, personeel en rechtspersonen.

 

Download de Amolé app! Download de Amolé app!

 

 

 

 

Contact

Amolé B.V.
Binderij 7 K
1185 ZH Amstelveen

T +31 20-737 18 68
M +31 6-466 211 45 (Kees)
M +31 6-464 220 91 (Mariëtte)

Kamer van Koophandel: 54329183
BTW: NL 8512.61.279.B01

 

Wij zijn aangesloten bij: 

Blog

Toch handhaving omstreden wet DBA?

Er is geen wet in deze tijd waar zoveel discussie en die zo omstreden is als de wet DBA (De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Vorig jaar op 9 februari 2018 kregen we dit bericht: “De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen”. Op 22 juni 2018 nogmaals het bericht dat de handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2020 en op 27 november 2018 bericht dat het nog een jaar verder wordt opgeschoven. 1 januari 2021 wel te verstaan.

Lees meer...

Arbeidsrecht Actueel

Copyright © Amolé B.V. 2017. Kvk 54329183. Alle rechten voorbehouden. Website: Panthera BV. Disclaimer  |  Sitemap  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement

Scroll to top