In 2017 is het pensioen in eigen beheer afgeschaft voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Het stamrecht voor de ontslagvergoeding van de werknemer was al eerder gesneuveld. De FOR heeft tot nu toe stand gehouden. De FOR is een bijzondere fiscale faciliteit voor de inkomstenbelastingondernemer (eenmanszaak of beherende vennoten in een VoF, NIET voor de DGA) waar wel in de loop der jaren iets aan is geschaafd, maar niet meer dan wat slijperijen uit de losse hand.

Lees meer...

In januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd om de arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. De reden voor deze wijziging was dat het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers wil verbeteren. De wetswijziging is per 1 juli 2017 in werking getreden. Er zal het één en ander aangepast moeten worden wil je geen boete krijgen van de inspectie van SZW vanaf 1 juli 2018. Voor bestaande contracten is dan de overgangsperiode van een jaar voorbij. Nieuwe contracten moeten al ‘Arbo proof’ zijn.

Lees meer...

Het is een natuurlijk een open deur maar zonder geld geen onderneming. Er is altijd veel te zeggen over de ‘order to cash flow’ procedures. Wanneer wordt er gefactureerd? Hoe snel komt het geld binnen? Zelf doen of uitbesteden? In deze tijd van internet waardoor omloopsnelheden van producten, terugverdientijd van investeringen steeds korter wordt is het van belang om zo snel mogelijk je geld op de bank te hebben. Bij voorkeur met zo min mogelijk afboeken van debiteuren. Welke middelen zijn er?

Lees meer...

De wet DBA is een wet die niet goed uitvoerbaar bleek. Het nieuwe kabinet heeft dan ook de plannen gepresenteerd die een betere uitwerking zou moeten gaan krijgen. De toekomst zal het uitwijzen. Wij gaan in op het onderstaande uit het regeerakkoord 2017:

Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt.

Lees meer...

De kogel is bijna door de kerk bij de kabinetsvorming dus komt er meer informatie naar buiten over de maatregelen die de nieuwe formatie wil doorvoeren

Een paar belangrijke belastingpunten worden hier uitgelicht die wellicht doorgevoerd gaan worden:

  • Vlaktaks
  • BTW verhoging
  • Renteaftrek eigen woning
  • Vennootschapsbelastingtarief naar beneden
  • Loondoorbetaling bij ziekte
Lees meer...

Contact

Amolé B.V.
Binderij 7 K
1185 ZH Amstelveen

T +31 20-737 18 68
M +31 6-466 211 45 (Kees)
M +31 6-464 220 91 (Mariëtte)

Kamer van Koophandel: 54329183
BTW: NL 8512.61.279.B01

 

Wij zijn aangesloten bij: 

Blog

De rendementsheffing in Box 3: Een doorn in het oog

In ons boxensysteem wordt het (meeste) vermogen dat wij bezitten belast in Box 3. Er zijn ook vermogensbestanddelen die in Box 1 en Box 2 worden belast maar in deze blog gaat het alleen over box 3. Specifieker over het fictieve rendement dat belast wordt tegen 30% belasting. Hier is al veel over gezegd en geschreven. Toch blijft het zuur als je bedenkt dat er nauwelijks rente over spaargeld vergoed wordt en de overheid vrij stellig blijft beweren dat minimaal 4% als rendement over het vermogen reëel is.

Lees meer...

Arbeidsrecht Actueel

Copyright © Amolé B.V. 2019. Kvk 54329183. Alle rechten voorbehouden. Website: Panthera BV. Disclaimer  |  Sitemap  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy statement

Scroll to top